Stämpelklocka för in-och utstämpling

timeplan-1024x706

TimeClock är utmärkt för:

 • Vård & Omsorg
 • Detalj & Dagligvaruhandeln
 • Hotell & Restaurang
 • Och många fler
Med Timeplan har vi fått en mycket bättre översikt av vår tidrapportering och våra scheman. Att slippa knappa in allt för hand varje månad har bidragit till en stor tidsbesparing då vi slipper manuella registreringar.

Helene Holm Nötkärnan

Helene-Holm-Notkarnan

Några fördelar med Timeplans stämpelklocka:

 • Snabb och enkel registrering
 • Kontroll över alla raster under dagen
 • Se komplett tid för alla anställda och få rapport över övertid, flex och timbank.
 • Avvikelseregistrering för att minska attesteringshanteringen.
 • Full koppling till ert lönesystem
 • Snabba rapporter med enkel uppföljningsmöjlighet.
 • Lämna meddelanden till dina anställda när de stämplar in.

Timeplan TimeClock

Med TimeClock kan dina anställda stämpla in och ut med anställningsnummer, RFID-tagg eller fingeravtryck.

Funktioner:

 • Översikt över personalen
 • Exportera till lönesystem
 • Hantera Flexbank

Fullständigt schemaläggningsprogram ingår